Aktualności

Ważne informacje - kwiecień 2015

Przypominamy, że w dniach 2 i 3 kwietnia (czwartek i piątek) zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach w godz. 7:00 - 16:00.

Natomiast 7 kwietnia (wtorek po świętach) zajęcia opiekuńcze w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach w godz. 7:00 - 16:00.

Dane kontaktowe szkoły:

ul. Klasztorna 21
43-502 Czechowice-Dziedzice
Telefon: 0-32-215-34-27

Sprawdzian szóstoklasisty 2015

1 kwietnia 2015 r. jest dniem, w którym nasi szóstoklasiści po raz pierwszy przystąpią do sprawdzianu po szkole podstawowej w nowej formie.

W tym dniu zbiórka o godz. 8:30 w następujących salach:

klasa 6a - sala 19, opiekun: pani Sonia Łęczek-Kajstura

klasa 6b - sala 23, opiekun: pani Katarzyna Wala

 

 

List dyrektora CKE do szóstoklasistów.

Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej obejmuje wiadomości i umiejętności ‎określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w podstawie programowej kształcenia ‎ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch ‎pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego ‎nowożytnego. Co istotne, podstawę dla wielu zadań z języka polskiego i matematyki będą ‎stanowiły teksty lub informacje z zakresu historii lub przyrody.

Sprawdzian składa się z dwóch części:‎
•    część pierwsza – obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki, ‎
•    część druga – obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego.

Szóstoklasista przystępuje do sprawdzianu z jednego z następujących języków: angielskiego, ‎francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ‎ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.‎

Sprawdzian ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły ‎podstawowej, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, toteż ‎sprawdzianu nie można nie zdać.‎

Przebieg sprawdzianu

Sprawdzian jest przeprowadzany w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub ‎zdrowotnych nie przystąpi do sprawdzianu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Obie części sprawdzianu są przeprowadzane jednego dnia. Część pierwsza trwa 80 minut, ‎a część druga – 45 minut. Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą. Każda ‎część sprawdzianu rozpoczyna się o godzinie określonej w harmonogramie ‎przeprowadzania sprawdzianu, który jest ogłaszany na stronie internetowej Centralnej ‎Komisji Egzaminacyjnej do 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, ‎w którym jest przeprowadzany sprawdzian.‎

Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części pierwszej również przybory do ‎rysowania: ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz.

Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także ‎przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Wyniki i zaświadczenie

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach sprawdzianu. Na zaświadczeniu podane będą – wyrażone w procentach – cztery ‎wyniki:‎
•    wynik z części pierwszej (wynik ogólny oraz szczegółowe wyniki z języka polskiego ‎i matematyki)‎
•    wynik z części drugiej (z języka obcego nowożytnego).

Podczas zebrań rodzice szóstoklasistów zostali poinformowani o przebiegu sprawdzianu. Dla przypomnienia podajemy linki do ważnych informacji:

Informacje dla rodziców o sprawdzianie.

Zaznaczanie odpowiedzi na karcie.

Informacje pochodzą ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (http://cke.edu.pl/)

Rekolekcje Wielkopostne 2015

PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

DLA DZIECI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. ORŁA BIAŁEGO

 

 

KOŚCIÓŁ NMP KRÓLOWEJ POLSKI

W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH 

 

HASŁO : ,,U STUDNI JAKUBOWEJ ... (J, 4,1-26)”

DZIEŃ

TEMAT DNIA

GODZ.

PROGRAM

MIEJSCE

Poniedziałek 30.03.2015

Jezus i Samarytanka

Poznanie – Biblia

,,Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. ...nadeszła kobieta z Samarii...”

J 4,1-7

11.00-11.35

klasy

  I-II-III

 

12.30-13.15

klasy

IV-V-VI

 

Nauka pieśni religijnych

Nauka I

Przedstawienie ,,Oto stoję u drzwi i kołaczę”

Nauka pieśni religijnych

Nauka I

Przedstawienie , Oto stoję u drzwi i kołaczę,”

Kościół

Wtorek 31.03.2015

Nawrócenie – sakrament pokuty

11.00-11.35

klasy

I-II- III

12.30-13.15

klasy

IV-V-VI

Nauka pieśni religijnych

Nauka II

Droga Krzyżowa dla dzieci I - III

Spowiedź dla klas III – godz. 11.35 – 12.00

Nauka pieśni religijnych

Nauka II

Droga Krzyżowa dla dzieci IV- VI

Spowiedź dla klas IV-VI – 13.15 – 14.00

Środa 01.04.2015

Samarytanka: Świadek Wiary - Eucharystia

,,Wielu zaczęło wierzyć w Niego dzięki słowu kobiety świadczącej – powiedział mi wszystko, co uczyniłam” J4,39

10.00

SP

Klasy I - VI

Uroczysta Eucharystia dla dzieci

klas od I do VI

Nauka III

Zakończenie i błogosławieństwo

 

 

 

Przypominamy, że w dniach 30 marca do 3 kwietnia świetlica szkolna będzie czynna w godzinach od 7:00 do 16:00.

Ważne informacje - marzec 2015

  Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się we wtorek 24 marca o godz. 16:00.
  Rodziców uczniów klas 4-6 serdecznie zapraszamy na zebrania ogólne w środę 25 marca o godz. 16:30.

Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2015/2016

Czechowice-Dziedzice, 13.03.2015 r.

 

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 4 im. ORŁA BIAŁEGO
w Czechowicach-Dziedzicach w roku szkolnym 2015/2016

 

1. Bajbuła Wiktoria
2. Balcarek Julia
3. Balcarek Kacper
4. Bartos Martyna
5. Bednarczyk Bruno
6. Bobiec Nicolas
7. Bojda Emilia
8. Czader Zuzanna
9. Fusek Adrian
10. Gola Igor
11. Gross Gabriel
12.Gryc Beniamin
13.Grzeszczuk Antonina
14.Herczek Paweł
15.Jero Beniamin
16.Kałużny Oliwia
17.Kapias Kornel
18. Kinio Dominik
19. Klimca Wiktoria
20. Kołoczek Igor
21. Kotlarczyk Oliwier
22. Kozik Anastazja
23.Krótki Mateusz
24. Kuś Wojciech
25.Kwaśniak Weronika
26. Langer Oliwier
27. Lis Kacper
28. Lis Kamila          
29. Machej Emilia
30. Matuszyńska Beata
31. Miśka Piotr
32. Młynarczyk Weronika
33. Mrowiec Nicole
34. Mrówka Emilia
35. Piadek Klaudiusz
36. Piesiur Emilia
37. Płonka Gabriel
38. Polak Mateusz
39. Polok Przemysław
40. Puto Szymon
41. Pustelak Bartosz
42. Pustelnik Maciej
43. Rodak Cezary
44. Rymarczyk Kamil
45. Ryt Michał
46. Skapczyk Aleksandra
47. Sokół Konrad
48. Sroka Maja
49. Stachura Ariel
50 . Stec Igor
51. Suwaj Bartłomiej
52. Szalonek Julia
53. Szczotka Rafał
54. Szkorupa Anna          
55. Szkucik Aleksandra
56. Szubert Bartłomiej
57. Szwed Anna
58. Tekiela Nikodem
59. Tyc Roksana
60. Wacięga Jakub
61. Wakuła Maja
62. Wawrzynek Martyna
63. Werner Maciej
64. Wierzbiński Dominik
65. Wira Igor
66. Wojaczek Dawid
67. Wojtyna Szymon
68. Żytkowski Aleksander


LISTA DZIECI NIEPRZYJĘTYCH
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 4 im. ORŁA BIAŁEGO
w Czechowicach-Dziedzicach w roku szkolnym 2015/2016

 

1. Zuber Anna
2. Adamczyk Konrad
3. Wisła Ernest
4. Korus Kornel
5. Siekliński Krzysztof
6. Pilch Sandra
7. Piłocik Miłosz
8. Łusiński Paweł
9. Szadurski Filip
10. Kania Amelia

Koncert dla rodziców

W piątek 6 marca 2015 r. w sali Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach odbył się koncert dedykowany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Orła Białego swoim rodzicom. Podobnie jak miesiąc wcześniej „Czwórka” w tym samym miejscu gościła babcie i dziadków z okazji ich dorocznego święta i tym razem program przygotowany przez poszczególne klasy obejmował występy najmłodszej grupy uczniów z klas Ia, Ib i Ic oraz klas III. Były to pełne radości i pozytywnej energii tańce oraz piosenki. Natomiast klasy II wystąpiły w baśni muzycznej opracowanej przez wychowawczynie – p. Renatę Kopeć i p. Alicję Prończuk pt. „Królowa Śniegu”. Dzięki przepięknej muzyce, ciekawym układom tanecznym i specjalnie na tę okazję uszytym strojom, widowisko było niepowtarzalnym przeżyciem dla wszystkich gości.  Podczas koncertu wystąpili także uczniowie klas I i II, którzy zaprezentowali się w dwóch utworach granych na fletach. To efekt ich pracy i udziału w pozalekcyjnych zajęciach instrumentalnych pod kierunkiem nauczyciela muzyki p. Urszuli Szkucik-Jagiełki. Koncert był także okazją do występu dwóch uczennic - Liwii Fajferek oraz Igi Surmy, które mistrzowsko recytowały fragmenty prozy, jakie zaprezentują podczas tegorocznego, rejonowego przeglądu recytatorskiego. Cały koncert uświetnił specjalnie przygotowany przez uczniów klas IV-VI pokaz mody w ujęciu historycznym z elementami tańca, na tle muzyki odpowiedniej dla prezentowanej epoki. Pokaz mody przygotowały p. Ewa Skiba – nauczyciel języka polskiego oraz p. Sonia Łęczek-Kajstura – nauczyciel historii. Koncert prowadzili uczniowie klas VI -  Emilia Sładczyk i Dawid Szkorupa.
Budowanie więzi pomiędzy szkołą i środowiskiem rodzinnym jej uczniów to w „Czwórce” od lat jeden z najważniejszych celów jej działalności wychowawczej, zwłaszcza jeśli nie zawodzi widownia, pełna życzliwych twarzy i uśmiechu.
Za umożliwienie organizacji tak wielu imprez „Czwórka” składa dyrekcji i pracownikom Miejskiego Domu Kultury serdeczne podziękowania.
Społeczność szkolna kieruje także słowa podziękowania do rodziców i babć, które uszyły stroje do baśni i pokazu mody. O ich kunszcie krawieckim niech świadczą załączone fotografie.